RZĘSY

METODA 2:1

Przedłużanie

200 zł

Dopełnianie

110 zł


METODA 1:1

Przedłużanie

150 zł

Dopełnianie

80 zł


Cena usług dopełniania rzęs obejmuje uzupełnienie w okresie do 3 tygodni od wykonania zabiegu przedłużania.